Klasselederkurs

Har du ansvar for nye kursholdere, lærervikarer eller assistenter?

Har du lærere som vil reflektere over egen praksis eller trenger ny inspirasjon?

Har du ansvar for trenere, teamledere og møteledere?

Har du ansvar for å veilede andre, og vil gi innsikt i hvordan det er å lede andre, og å lære bort?

Klasselederkurset gir innsikt i om undervisning kan være riktig yrkesvalg.

Målet er å sette kursdeltakerne i stand til å bli den ressurs som eleven trenger for å utvikle sine kunnskaper, ferdigheter, holdninger og oppførsel, på kort og lang sikt.

Dette gjøres ved at deltakerne får innsikt i, og øver på planlegging og gjennomføring og refleksjon av undervisning, som varierer av hvilken grad man får av tid og mulighet til forberedelse. Deltakerne får innsikt i fenomener som bedrer kvaliteten på undervisning.

På kurset utfordres alle til aktiv deltakelse. Det blir mange praktiske situasjoner der man skal være deltaker. Skal man virkelig bli god i en praktisk ferdighet, må man også øve praktisk. Det blir god anledning til å øve på reelle undervisningssituasjoner.

Kurset består av 6 hovedemner med følgende temaer:

  1. Bli kjent. Deltakerne i gruppa blir kjent med hverandre
  2. Lede uforbredt. Kurs eller timer, uten mulighet til forberedelse
  3. Lede forberedt. Kurs eller timer, med mulighet til forberedelse
  4. Papirflygolf. Planlegge og gjennomføre undervisning i ukjent emne; nå papirflygolf
  5. Bli kjent med elevene. Kurs eller timer som går over lengre perioder, og som gjør at det blir viktig med innsikt i elevene og deres forutsetninger.
  6. Tips og triks. 30 tips som kan bedre undervisningen

Kurs for inntil 15 deltakere.

Kurset er på 20 timer. Det kan tas på en helg, tre dager eller fire ettermiddager.

Vi kommer til dere.

Kontakt Oss

Klasseledelse AS

tlf 41 62 61 90


Postadresse: Klasseledelse AS, 
Stalsbergveien 23, 3128 Nøtterøy

E-post: post@klasseledelse.no
Org. nr: 922 942 331

Daglig leder: 

Vidar Gjelstad

tlf 41 62 61 90