Priser og betingelser:

Inntil 15 kursdeltakere.
Klasselderkurset er på 20 timer. 
Kurset kan tas på en helg, tre dager eller fire ettermiddager.
Dere holder lokaliteter selv.
Vi kommer til dere. 
Pris kr 40 000,-
Reise og opphold for en kursholder kommer i tillegg.

Klasseledelse AS

tlf 41 62 61 90


Postadresse: Klasseledelse AS, 
Stalsbergveien 23, 3128 Nøtterøy

E-post: post@klasseledelse.no
Org. nr: 922 942 331

Daglig leder: 

Vidar Gjelstad

tlf 41 62 61 90