Hva er god klasseledelse?

”Den profesjonelle læreren er en dyktig klasseleder som evner å administrere og lede de pedagogiske prosessene på en slik måte at elevene trives, lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger.” udir.

Elever som liker deg, som vet at du vil dem vel, som vet at du bryr deg om dem, som forstår hva som læres, og som vil lære mer.

”Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats.” udir.

Elever som vet målet med, og har forstått arbeidsoppgaven. Elever som vet hvilke regler som gjelder, og som vet hvorfor. Elever som kjenner konsekvenser for seg selv og andre.

Elever som blir gitt oppgaver tilpasset sitt nivå, og som har utrolig lærelyst når de får oppgaver de mestrer.

”hvilke verdier, normer, elevsyn og kunnskapssyn som skal legges til grunn” udir

”Klasseledelse eller ledelse av elevenes læring og utvikling er identifisert som en av de mest betydningsfulle faktorene for å oppnå et godt læringsmiljø.” udir.

Vi tror at ledelse er å føre. Vi tror at lederen må peke mot målet. Vi tror at lederen må ha klare mål for undervisningen, og vi tror at lederen må vise vei.

Vi mener at klasselederen må vite hvilke forventninger og krav som forskrifter og lover tilsier.  Vi tror at det må være samsvar mellom samfunnets forventning og klasseleders utførelse av arbeidet.

Klasselederen skal være et forbilde, og vise vei.  Du skal gi en ny generasjon din kunnskap og innsikt.  Du skal lede og vise retning samt advare mot farer.  Dette kan visualiseres ved hjelp av et bilde.

Klasslederen svømmer som førstemann, tar ansvar for retning, viser vei i et hav av muligheter, og leder mange fantastiske elever med ulike unike evner og forutsetninger.

Kontakt Oss

Klasseledelse AS

tlf 41 62 61 90


Postadresse: Klasseledelse AS, 
Stalsbergveien 23, 3128 Nøtterøy

E-post: post@klasseledelse.no
Org. nr: 922 942 331

Daglig leder: 

Vidar Gjelstad

tlf 41 62 61 90