Vi fokuserer på klasselederen

Vi fokuserer på klasselederen

Trygghet og trivsel Orden og ro Forutsigbarhet Effektivitet

Ta kontakt for å motta et uforpliktende kurstilbud

Opplev ledelsestrening på en ny måte

Opplev ledelsestrening på en ny måte

Learning by doing Refleksjon og lek Praktisk

Ta kontakt for å motta et uforpliktende kurstilbud

Bli en bedre klasseleder

Bli en bedre klasseleder

Bli tydelig og trygg Bygg gode relasjoner Positive forventninger Skapende språk

Ta kontakt for å motta et uforpliktende kurstilbud

Vi tilbyr kurs og opplæring

Vi tilbyr kurs og opplæring

Lærere, nyutdannede, ufaglærte og skoleledere

Ta kontakt for å motta et uforpliktende kurstilbud

Våre kurs er

Våre kurs er

Litt skumle, ganske utfordrende, utrolig lærerike, morsomme

Ta kontakt for å motta et uforpliktende kurstilbud

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Fokuser på klasseledelse!

Ring oss  tlf 41 62 61 90

FANTASTISK FORANDRING!

"Klasseledelse eller ledelse av elevenes læring og utvikling er identifisert som en av de mest betydningsfulle faktorene for å oppnå et godt læringsmiljø." udir.

"Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats." udir.

"Grunnleggende i arbeidet med å utvikle klasseledelse på en skole er at lærerne reflekterer rundt selve begrepet klasseledelse, hvilke verdier, normer, elevsyn og kunnskapssyn som skal legges til grunn." udir.

 

Kontakt skjema

E-post adresse:
Telefonnummer:
Melding:
Kurs i klasseledelse.

Vil du være med på et litt annerledes kurs?

Du får tid til praktiske situasjoner og øvelser. Du får utfordrende, lærerrike og morsomme roller. Vi tror at du bør utfordre deg selv, og vi tror dette praktiske kurset gir deg en fin mulighet til utvikling av din rolle som klasseleder.

Hva med å ha elevrollen som ”den eleven som rett og slett ikke er interessert i timens innhold, og må motiveres i gang”, eller ”eleven som er aktiv faglig og flink, sterk muntlig”.

Les mer …
 
Nyttige tips for en klasseleder.

Lær navn på elevene

Forbered timene

Planlegg hele timen

Legg til rette for at mål kan nås

Vurder og evaluer resultat i forhold til kjente mål

Vær presis, og lær elevene det samme

Motiver dine elever

Vær strukturert, og lær elevene det samme

Les mer …
 

Eksempel på målsettinger fra vårt kurs:

Ellers er hovedmålet med våre kurs å praktisere,utøve og reflektere over fenomenet klasseledelese.

Vi ønsker å gjøre dette uten å ha matematikk eller norsk som "timenes" innhold.  Ved å bruke et annet fag, nemlig kurs i papirflygolf, kan fokuset bli på fenomentet klasseledelse. Alle har samme utgangspunkt i at man skal lære og lære bort noe som ingen har særlig bakgrunn i, og dermed kan fokuset dreie seg om ledelse.

Alt materiell er laget av oss, og kurset består i å lede hverandre gjennom "papirflygolf"

Vi kommer også til å ha "sidespor" i løpet av kurset.  Det er avbrekk, 5 minutters avbrekk, som kan være helt løsrevet fra innholdet ellers.  Hensikten er avbrekk, variasjon og refleksjon.

Kontakt informasjon

Klasseledelse AS

tlf 41 62 61 90

Postadresse: Klasseledelse AS, Stalsbergveien 23, 3128 Nøtterøy

 

E-post: post@klasseledelse.no

Org. nr: 922 942 331

Daglig leder:

Vidar Gjelstad

tlf 41 62 61 90